INNOVATIE IN DE PRAKTIJK

LRWA wil organisaties slimmer laten werken en heeft daarbij als uitgangspunt dat de combinatie van IT en data allesbepalend is voor het resultaat van een organisatie.

Vanuit verschillende invalshoeken kijkt LRWA hiernaar:

  • duurzaam inzetten van ICT,
  • gebruik maken van vaste en flexibele schillen
  • optimaliseren van bedrijfsprocessen
  • stellen van doelen
  • het zijn van een goed werkgever

De rollen waarin LRWA dat onder andere doet:

  • als sparring partner - klankbord voor bestuurder of directeur-eigenaar
  • als adviseur o.a. op het gebied van duurzame sourcing
  • als expert in het gebruik en inzetten van e-CF en Exin’s assessments

Nieuws

Evenementen

LRWA BV | T: 070 387 29 61 | M: 06 553 05 886 | E: info@lrwa.nl