INNOVATIE IN DE PRAKTIJK

LRWA wil organisaties slimmer laten werken en heeft daarbij als uitgangspunt dat de combinatie van IT en data allesbepalend is voor het resultaat van een organisatie.

Vanuit verschillende invalshoeken kijkt LRWA hiernaar:

  • duurzaam inzetten van ICT,
  • gebruik maken van vaste en flexibele schillen
  • optimaliseren van bedrijfsprocessen
  • stellen van doelen
  • het zijn van een goed werkgever

De rollen waarin LRWA dat onder andere doet:

  • als sparring partner - klankbord voor bestuurder of directeur-eigenaar
  • als adviseur o.a. op het gebied van duurzame sourcing
  • als expert in het gebruik en inzetten van e-CF en Exin’s assessments

Nieuws

Recruitment TV heeft Liesbeth Ruoff gevraagd haar visie op het werven van IT'ers te presenteren. Zij maakt voor het werven gebruik van het e-CF en daarop gebaseerde assessments van EXIN.
In de blog van Liesbeth Ruoff in AG Connect staat deze keer de aanbestedingsprocedure binnen de overheid centraal.

Evenementen

NEN organiseert op dinsdag 17 oktober 2017 een informatiebijeenkomst over de Europese e-Competence Framework, kortweg e-CF. Norm EN 16234-1
Op het KNVI congres 2017 begeleidt Liesbeth Ruoff, voorzitter van de KNVI SIG Digital Skills track 6: Jouw digital skills
LRWA BV | T: 070 387 29 61 | M: 06 553 05 886 | E: info@lrwa.nl