ADVIESPRAKTIJK

  • Vergrijzing van de vaste staf
  • inzet van flexibele schil
  • groei van het aantal ZZP’ers
  • gebruik van tijdelijke contrcten
  • gebrek aan de juiste competenties

 

Het zijn allen redenen dat organisaties moeten gaan nadenken over de inzet  en het inhuren van medewerkers.

LRWA denkt mee met die organisaties om een  juiste duurzame sourcing vorm te geven.

SOURCING: het op de meest efficiënte en effectieve wijze inzetten van mensen, vast en flex, die nodig zijn om organisatiedoelstellingen, waaronder ook het zijn van een goede werkgever, te bereiken

Door deskresearch  -big data analyse- te combineren met o.a. benchmark gegevens en eigen onderzoek kan in korte tijd een beeld gegeven van de huidige situatie. Door dit beeld te koppelen aan een gewenste situatie  -gebaseerd  bijvoorbeeld op een business plan- worden risico’s, gebrek aan capaciteit en competentie zichtbaar.

Voorbeelden van activiteiten:

Liesbeth Ruoff samen met EXIN om objectieve ICT assessments, gebaseerd op dat e-CF framework, naar de markt te brengen en in te zetten.

Al jaren lang is LRWA betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van en het inzetten van WMS/VMS software, die het inkopen, administreren en managen van een flexibele schil en workforce enorm hebben verbeterd en vereenvoudigd.

LRWA BV | T: 070 387 29 61 | M: 06 553 05 886 | E: info@lrwa.nl