KLANKBORD

Liesbeth Ruoff heeft plezier in het sparren en klankbord zijn voor starters, bestuurders en directeur-eigenaren. Eigenlijk komen alle invalshoeken in die rol aan de orde. Bij de ene organisatie ligt het accent meer op inzetten van ICT, bij een ander is het nadenken over wendbaar worden en inzetten van flexibele schillen agenda punt. In die rol staat altijd centraal dat er respectvol, transparant en eerlijk gehandeld wordt door de organisaties. Maar wel efficiënt en effectief. Maar wel doelgericht. Maar wel met een innovatieve invalshoek, anders is er voor LRWA geen echte uitdaging. Soms wordt dan de Balanced Score Card ingezet of wordt er gestart met een andere management meet methode om de focus goed te houden.

Zegt Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum in februari niet: “In this new world, it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish.

LRWA BV | T: 070 387 29 61 | M: 06 553 05 886 | E: info@lrwa.nl