Recruitment TV heeft Liesbeth Ruoff gevraagd haar visie op het werven van IT'ers te presenteren. Zij maakt voor het werven gebruik van het e-CF en daarop gebaseerde assessments van EXIN.
In de blog van Liesbeth Ruoff in AG Connect staat deze keer de aanbestedingsprocedure binnen de overheid centraal.
in een blog in AG Connect vraagt Liesbeth Ruoff aandacht voor braindrain. Het stapsgewijs verhogen van de pensioenleeftijd heeft voor de IT-community een gunstig bijeffect; ‘Oude’ IT’ers blijven langer actief en daarmee blijft...
No guts no glory in een artikel in AG Connect vragen Kenny van Ierlant en Liesbeth Ruoff aandacht voor het gebrek aan "ICT" kennis op bestuursniveau waardoor in de huidige tijd van digitale veranderingen beslissingen genomen...
IN AG Connect houdt Liesbeth Ruoff in de blog "Dweilen met de kraan open" een pleidooi voor IT-deskundigheid in organisaties, te beginnen in de bestuurskamers
LRWA BV | T: 070 387 29 61 | M: 06 553 05 886 | E: info@lrwa.nl